Ons logo

In ons logo staat onze naam met de toevoeging 'improvement managers', Daarmee benadrukken wij dat onze inspanningen zich richten op (door de opdrachtgever gewenste) verbeteringen van de bestaande situatie. Dit komt tot uitdrukking in het figuratieve deel van het logo. De neergaande rode lijn representeert de negatieve ontwikkeling en in de opgaande blauwe lijn wordt de omslag naar de positieve resultaten weergegeven.

Tenslotte geeft de schaduw in de naamgeving aan dat achter iedere ingezette interim-manager een schaduwmanager staat waarmee de uitvoering van de opdracht regelmatig kritisch wordt doorgenomen. Zo houden wij elkaar, in het belang van de kwaliteit van de uitvoering van opdrachten, scherp.

Voor alle betrokkenen geldt de geheimhoudingsverplichting t.a.v. de opdracht en de omgeving waarin die wordt uitgevoerd.

Pentapex_Logo Download ons logo in PNG
Download ons logo in JPEG

Ons logo is merkrechtelijk beschermd in de Benelux. Het mag uitsluitend worden gebruikt door derden t.b.v. publicitaire doeleinden of verwijzingen naar onze website. Ieder inbreuk op ons merkenrecht wordt juridisch aangevochten.