Kernwaarden

 • Professioneel en competent
  1. Training en opleiding blijven ook voor ons als HBO/Academici van groot belang en wij besteden daar zowel collectief als individueel de nodige aandacht aan. Een ieder heeft ten minste 20 jaar ervaring in functies op management en (statutair) directie niveau in het bedrijfsleven en/of in de publieke sector
  2. Als waarborg voor een onafhankelijke professionele beroepskwalificatie staan wij geregistreerd in het openbare IM register als registermanager
 • Objectief en betrokken
  1. Door middel van intervisie en schaduwmanagement waarborgen wij de objectiviteit van onze waarnemingen en analyses tijdens de uitvoering van een opdracht, zo nodig laten wij ons hierin bijstaan door externe deskundigen.  
  2. Met respect naar het verleden geven we richting aan de toekomst van de organisatie. Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel
 • Mensgericht met respect voor milieu en maatschappij
  1. Wij respecteren de bestaande bedrijfsbezetting en –middelen en beoordelen deze uitsluitend op toegevoegde waarde voor de toekomst
  2. Wij bevorderen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO/PPP) in sociale, (milieu)technische en culturele aspecten (bedrijf en maatschappij)
 • Effectief, efficiënt en resultaatgericht·   
  1. Wij richten ons op de doelstelling van de opdrachtgever binnen de kaders van onze professionele en ethische standaarden