Historie

2000 Willem Bont, Cees Buijs, Hans Burgers, Ed Heijnen en Niek Wijnands richten de maatschap PentApex op. Doelstellingen: werken door tussenkomst van intermediaire bureaus aanvullen met de kracht van de persoonlijke netwerken, intervisie en schaduwmanagement waarborgen, gemeenschappelijk trainingen/opleidingen volgen ter bevordering van de professionaliteit en beperking van o.m. marktbewerkingkosten.
2004 Ivan Bas sluit aan bij de maatschap
2006 Ivan accepteert een vaste baan en verlaat de maatschap, maar blijft als ‘ambassadeur’ aan de maatschap verbonden.
2006 Jos Dohmen en Mario Putker sluiten zich – na een kennismakingsperiode – bij de maatschap aan.
2008 De samenwerking met de Hofnetgroep krijgt gestalte en leidt tot wederzijdse uitwisseling van marktinformatie.
2009 Cees Buijs gaat zich specifiek richten op zijn commissariaten en verlaat PentApex. . Cees blijft als 'ambassadeur' aan PentApex verbonden.
2010 John Dirks sluit zich bij de maatschap aan en Willem Bont besluit om zelfstandig verder te gaan met zijn loopbaan.
2011 Januari: De maatschap wordt omgevormd tot een ondernemerscoöperatie U.A. met als leden de managementvennootschappen van Burgers, Dohmen, Heinen, Putker en Wijnands. De groep 'vrienden van PENTAPEX' krijgt structuur en wordt geformaliseerd. John Dirks accepteert een vaste baan en verlaat de maatschap. Hij blijft als 'vriend' verbonden. April: Marijke Frijters treedt toe tot PentApex Coop UA.
 2012 De samenwerking met BAEKNET krijgt gestalte en inhoud; opdrachten worden uitgewisseld