NIET excelleren

Onze oud-collega Cees Buijs, thans niet meer actief als interimmanager maar wel als commissaris/toezichthouder actief, beschikt over meer tijd voor reflectie. Dit brengt hem ertoe om ideëen, gedachten en overpeinzingen aan papier (figuurlijk) toe te vertrouwen zodat hij die kan delen. Vaak met ons, soms met anderen.

Deze week ontvingen wij een omgekeerde checklist, nl. één die beschrijft waaraan ondernemingen herkenbaar zijn die duidelijk NIET excelleren. Met een knipoog naar het book van Tom Peters "in search for excellence". Anders gezegd, ondernemingen die "achteruit hollen" en die bij ongewijzigd beleid hun einde tegemoet gaan. In het kort samengevat:

  1. Gedurende meerdere perioden teruglopende resultaten
  2. Onvolkomen reacties op early warning signals
  3. Tekortschietende informatievoorziening en referentiekaders
  4. Ondernemingsprofiel niet aan de tijdgeest aangepast
  5. Kwalitatief tekortschietend top- & middenmanagement
  6. Accenten op de korte termijn (doelen/resultaten)
  7. Interne & externe communicatie schiet (ernstig) tekort
  8. Relaties worden gemeten in euro's
  9. Actiegerichte verbetercultuur met oog voor resultaat ontbreekt
  10. Geen focus op omzet & (goede, resp. betere) marges

Voor het hele artikel klik op nevenstaande link: Kenmerken NIET excellerende ondernemingen